Αρχική

ESPA

Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα με στόχο την παρακολούθηση και ανίχνευση ατόμων σε έκτακτες περιπτώσεις εκκένωσης κτιρίων

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παθητικής – ενεργητικής ασφάλειας (σε μορφή λογισμικού και με δυνατότητες υλοποίησης σε υλικό), με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και την αποτελεσματική καθοδήγηση πλήθους σε ασφαλή σημεία ή/και εξόδους, σε έκτακτη περίπτωση εκκένωσης εσωτερικών χώρων μετά εκδήλωσης φωτιάς σε ζωτική για το πλήθος περιοχή.

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα σύστημα παρακολούθησης εκτίμησης της εξέλιξης και έγκαιρής προειδοποίησης. Χαρακτηριστικό της προτεινόμενης εφαρμογής είναι η προσαρμοστικότητα της σε νέα περιβάλλοντα με κατάλληλη παραμετροποίηση, χωρίς την απαίτηση αντικατάστασης υφιστάμενης υποδομής η παροπλισμού της. Η σωστή αποτίμηση των δεδομένων που λαμβάνονται είναι καθοριστικής σημασίας για την σωστή απόκριση του συστήματος. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η βελτίωση της λαμβανόμενης πληροφορίας.

Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας το πλήθος των δεδομένων σε μία ακριβή συνεχή και χρήσιμη αναπαράσταση, ενσωματώνοντας στο σύστημα τεχνικές σύνθεσης δεδομένων. Βασική φιλοσοφία της προτεινόμενης εφαρμογής είναι η αναπαραγωγή ανεξάρτητων δεδομένων (αναφορικά με το χρήστη), προκειμένου η λειτουργία αυτής να είναι λιγότερο ευάλωτη στον πάντα απροσδιόριστο ανθρώπινο παράγοντα και συνεπώς πιο αξιόπιστη.


ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους.

AMTH DUTH

EYMDATH Logo

ZAR LOGO GR Black

Μετάβαση στο περιεχόμενο