Υπηρεσίες

Services

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική Υποστήριξη

Η Τεχνική Υποστήριξη στην Ασφάλεια, αποτελεί σημαντικό παράγοντα συνεχούς και άριστης λειτουργίας των Συστημάτων, ιδιαίτερα σε ευάλωτες αλλά και ευαίσθητες εγκαταστάσεις, που επηρεάζονται από αστάθμητους – εξωτερικούς παράγοντες. Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, διαθέτει ένα ειδικά οργανωμένο Τμήμα, ώστε να παρέχει έγκαιρα υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σε κάθε έναν από τους 25.000 και πλέον Πελάτες της.

Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας

Η προληπτική συντήρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή, αποδοτική, αποτελεσματική και αδιάλειπτη λειτουργία κάθε εξοπλισμού ή εγκατάστασης. Τα πρωτόκολλα και η συχνότητα προληπτικής συντήρησης βασίζονται στις συστάσεις του κατασκευαστή, σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, στη μέση διάρκεια λειτουργίας του εκάστοτε εξοπλισμού και στους κανόνες της συνήθους τεχνικής και επιστημονικής πρακτικής.

Το Πρώτο Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα

Η εγκατάσταση και τοποθέτηση ενός συστήματος Ασφαλείας στο χώρο σας, μετατρέπεται 100% σε μέσο αποτροπής κάθε παραβίασης, μόνο μέσω σύνδεσης του συστήματος με ένα αξιόπιστο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι αυτό που επιτηρεί συνεχώς την ορθή λειτουργία του συστήματος σας και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, εσάς και τους οικείους σας, σε κάθε περίπτωση κινδύνου.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Λήψης Σημάτων, την ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε., το οποίο διατηρεί υψηλά πρότυπα λειτουργίας, συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και την υψηλότερη αποτελεσματικότητα αποτροπής αρνητικών συμβάντων.

Καταστήματα

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει έντεκα (11) καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, και παρουσία στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Τα κεντρικά γραφεία και οι αποθήκες της εταιρείας είναι στην Αθήνα, ενώ υπάρχουν υποκαταστήματα και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και δικαιοδόχοι σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ώστε να καλυφθούν εμπορικά και τεχνικά οι πελάτες και οι συνεργάτες μας σε οποιαδήποτε περιοχή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο