Ενέργειες διάχυσης

Sharing

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο διάχυσης και δημοσιότητας του Έργου προγραμματίζονται ποικίλες δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται και στα παραδοτέα, που στοχεύουν στην πλατιά αλλά και σε βάθος αναγνωρισιμότητά του. Η επικοινωνία του Έργου στο ευρύ κοινό θα συμβάλει, κατά κανόνα, στην καλύτερη οικονομική του απόδοση και εμπορική του αξιοποίηση, ενώ η προώθησή του στην ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα στοχεύει στη διάχυση της αποκτημένης γνώσης και την υπόδειξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων που θα στοχεύουν στη βελτιστοποίησή του. Παρακάτω παρατίθενται ομαδοποιημένες κάποιες από τις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας της προτεινόμενης επένδυσης.

  1. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα, σχεδιάζονται συμμετοχές σε εκθέσεις και συνέδρια αλλά και συνδιοργάνωση ημερίδων με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δήμους και Τοπικούς Φορείς σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, με την παρουσίαση ενδιάμεσων, αυτοτελών αποτελεσμάτων. Επίσης, προγραμματίζεται τελική ημερίδα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του Έργου.
  2. Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση της γνώσης και τη διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου, με στόχο να λειτουργήσει αυτή πολλαπλασιαστικά, προβλέπεται η παραγωγή δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές καθώς και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται άνω των τεσσάρων (4) τουλάχιστον δημοσιεύσεων σε σχετικά με το αντικείμενο διεθνή περιοδικά με κριτές εγνωσμένης επιστημονικής αξίας, καθώς και τουλάχιστον έξι (6) σχετικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια με κριτές και παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων. Σημειώνεται δε ότι θα χρησιμοποιηθούν τα εκάστοτε επιστημονικά αποθετήρια και οι αντίστοιχες σελίδες, τόσο ατομικές όπως π.χ. στο Research Gate, όσο και οι εργαστηριακές για τη δημόσια διαφήμιση των επιστημονικών αποτελεσμάτων του έργου.
  3. Παράλληλα, προγραμματίζεται η προώθηση του Έργου και η κοινοποίηση των σταδίων εξέλιξής του με τα αντίστοιχα αποτελέσματα μέσα από τη δημιουργία και τακτική επικαιροποίηση ενός δυναμικού ιστότοπου και εγγραφής σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, σε μικρο-ιστολόγια (microblogs) όπως το Twitter, αλλά και σε θεματικά κοινωνικά δίκτυα, όπως το YouTube, το Instagram κ.α. Στόχος είναι η εκμετάλλευση όλων των πιθανών οφελών και πλεονεκτημάτων των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων, όπως η δυνατότητα επικοινωνίας με πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων από όλο τον κόσμο, η δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, βίντεο) σε άμεσο και πραγματικό χρόνο, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας, ανταλλαγής υλικού και διαμοιρασμού απόψεων. Στη λογική αυτή θα χρησιμοποιηθούν πέρα από τις ιστοσελίδες και τα αντίστοιχα μέσα της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, οι αντίστοιχες ιστοσελίδες και μέσα του Δ.Π.Θ., παρέχοντας ένα δυνητικό κοινό που ξεπερνάει μετά ευκολίας τους 20.000 χρήστες.
  4. Επιπρόσθετα θα υπάρξουν και δημόσιες καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο και τα Μ.Μ.Ε της Α.Μ.Θ. προκειμένου να υπάρξει συνολική πληροφόρηση για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.
  5. Οργάνωση σεμιναρίου/ημερίδας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη έρευνα στον χώρο έξυπνης και αποτελεσματικής συγκέντρωσης απορριμμάτων που επαφίενται σε πολλαπλές ειδικότητες Μηχανικών και όχι μόνο. Στο σεμινάριο/ημερίδα θα προσκληθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ, Πανεπιστημιακοί, Ερευνητές, Επαγγελματίες Μηχανικοί διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων, Εκπρόσωποι του Οικονομικού και Εμπορικού κόσμου και των αντίστοιχων φορέων της Περιφέρειας ΑΜΘ κ.α.
  6. Κατάθεση σχετικής αίτησης κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα αποτελέσματα του έργου.
  7. Συμμετοχή στο συνέδριο All Things Security 2020 με παρουσίαση του φυσικού αντικειμένου.
  8. Τέλος, με στόχο την παροχή δυνατότητας παράλληλης πρόσβασης σε πολλούς χρήστες, προβλέπεται να σχεδιαστεί μελλοντικά διαδικτυακή εφαρμογή ως απότοκο του προτεινόμενου συστήματος που θα μπορεί να εγκατασταθεί σε tablets και «έξυπνα» κινητά, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών στην παρουσίαση των δεδομένων.

Συνέδριο All Things Security

Image010

Το All Things Security Conference έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει καινοτόμες πολιτικές, πρακτικές, στρατηγικές, τεχνολογικές λύσεις και συζητήσεις, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για την φυσική ασφάλεια , προστασία και έλεγχο των εγκαταστάσεων και χώρων φέρνοντας σε επαφή τους επαγγελματίες της ασφάλειας από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας (προμηθευτές εξοπλισμού, συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών, ρυθμιστικούς φορείς και κυβερνητικές αρχές) για την ανταλλαγή γνώσεων , εμπειριών και δικτύωση.

Το All Things Security Conference είναι επικεντρωμένο στο μέλλον της ασφάλειας και θα παρουσιάσει πολιτικές , στρατηγικές και τεχνολογικές συζητήσεις αναφορικά με την ηγεσία, την ολοκληρωμένη ασφάλεια στην καθημερινότητα, την προετοιμασία και ετοιμότητα αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την τήρηση ορθών λειτουργικών πρακτικών, την αξιοποίηση των ΙΟΤ και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της εταιρείας μας, στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε: ΑΜΘΡ3-0018068_Ενδιάμεση Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου .

Η λίστα των ομιλητών του συνεδρίου:

All Things Security 19x26 Speakers 1

Μετάβαση στο περιεχόμενο