Παρουσίαση

Presentation

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

Έκθεση πεπραγμένων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ZARIFOPOULOS)

Κωδικός Έργου:ΑΜΘΡ3-0018068
Τίτλος Έργου:Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα με στόχο την παρακολούθηση και ανίχνευση ατόμων σε έκτακτες περιπτώσεις εκκένωσης κτιρίων (Intelevac)

Η εταιρεία ZARIFOPOULOS ξεκίνησε τις εργασίες της στο πλαίσιο του έργου Intelevac από τον Αύγουστο του 2019, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις παρακάτω δράσεις και να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση του Παραδοτέου του έργου. Τα πεπραγμένα από την αρχή του έργου έως και τον Μάρτιο του 2021 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ενότητα Εργασίας (Βάσει του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου):Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα με στόχο την παρακολούθηση και ανίχνευση ατόμων σε έκτακτες περιπτώσεις εκκένωσης κτιρίων (δεν υπάρχουν διακριτές Ενότητητες Εργασίας)
Παραδοτέο (Βάσει του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου):
«Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας (σε μορφή λογισμικού και με δυνατότητες υλοποίησης σε υλικό), με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και την αποτελεσματική καθοδήγηση πλήθους σε ασφαλή σημεία ή/και εξόδους, σε έκτακτη περίπτωση εκκένωσης εσωτερικών χώρων μετά την εκδήλωση φωτιάς σε ζωτική για το πλήθος περιοχή»
Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από 19-8-2019 έως 31-3-2021
Κατά την περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη των υπολογιστικών μοντέλων, η επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη και δεδομένης και της εξέλιξης της πανδημίας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και η ενσωμάτωσή τους στα αντίστοιχα υπολογιστικά μοντέλα. Πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση, προβολή και διάχυση των αντίστοιχων πληροφοριών σε εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη βελτιστοποίηση: των μεθόδων διαχείρισης πλήθους κατά την εξέλιξη έκτακτων καταστάσεων και  των αντίστοιχων μεθόδων αντιμετώπισης των ίδιων επικίνδυνου φαινομένου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με συμμετοχή στο συνέδριο All Things Security 2020 την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 (https://www.securityconference.gr/). Τέλος, ο ιστότοπος και η αφίσα του έργου έχουν δημιουργηθεί, στο πλαίσιο της περαιτέρω προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το υφιστάμενο προσωπικό απασχολήθηκε ως εξής:

Νικόλαος Ζώκας (Απαχόληση Εντός Ωραρίου): Συντονισμός των συνεργαζόμενων φορέων (ZARIFOPOULOS – ΔΠΘ) και κατάρτιση του συμφωνητικού διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου, παρακολούθηση και έλεγχος του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Ιωάννης Μελετιάδης (Απαχόληση Εντός Ωραρίου): Έρευνα επί των ανταγωνιστικών προϊόντων, οριστικοποίηση και σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, επίβλεψη της μοντελοποίησης του συστήματος.

Ιωάννης Τυμπανίδης (Απαχόληση Εντός Ωραρίου): Επίβλεψη του σχεδιασμού του συστήματος.

Γ. Κούβαρης (Απαχόληση Εντός Ωραρίου): Συμμετοχή στη μοντελοποίηση και τον σχεδιασμό του συστήματος.

Χ. Χουρίδου (Απαχόληση Εντός Ωραρίου): Ανάλυση, προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Επίβλεψη της δημιουργίας της ιστοσελίδας και της αφίσας του έργου.

Ε. Ράλλη (Απαχόληση Εντός Ωραρίου): Επίβλεψη της χρηματοοικονομικής ροής και τήρησης αρχείων έργου.
Α/Μ απασχόλησης
Ν. Ζώκας: 7 Α/Μ
Ι. Μελετιάδης: 12 Α/Μ
Ι. Τυμπανίδης: 12 Α/Μ
Γ. Κούβαρης: 16 Α/Μ
Ε. Ράλλη: 6 Α/Μ
Χ. Χουρίδου: 9 Α/Μ
Μετάβαση στο περιεχόμενο